Remont drogi gminnej nr 101422L w Łomazach

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

 

Dofinansowanie: 590 808,98

Całkowita wartość inwestycji: 1 231 861,92

 

Gmina Łomazy realizuje zadanie polegające na remoncie drogi gminnej nr 101422L - ulice Małobrzeska i Budzyń.

Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej, zjazdów z kostki brukowej i poboczy z kruszywa łamanego, a także wymianę krawężników i utworzenie nowego przejście dla pieszych. 

Remont drogi poprawi m.in. dojazd od remizy OSP, Ośrodka Zdrowia, targowiska oraz cmentarza w Łomazach.

Zadanie "Remont drogi gminnej nr 101422L w Łomazach" dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim nr 491 z dnia 08.03.2022 r. Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Celowego.

 

Galeria - radiobiper