Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy w Łomazach pok. 19
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 03


 

Skład Komisji:
Elżbieta Sobechowicz – Przewodnicząca

Monika Dziobek - Członek
Stanisław Głowacki – Członek
Janusz Kosowski- Członek
Urszula Najdyhor – Członek
Ewa Piętka – Członek

Monika Trochonowicz– Członek

Agnieszka Stanilewicz– Członek
Dorota Szostakiewicz – Członek

PUNKT KONSULTACYJNY

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOMAZACH

PODSTAWOWA POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

- dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),

- dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,

- dla osób doświadczających przemocy,

- dla osób z tendencjami agresji,

- dla osób w kryzysie,

- dla małżeństw w konflikcie,

- dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,

- dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

 

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.00  do godz.17.00  przez  Psychologa zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.

Siedziba punktu mieści się w Łomazach przy ulicy Szkolnej 18A w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 248/22 Wójta Gminy Łomazy z dnia 13 kwietnia 2022 roku 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.

 

Ważne dokumenty:

  1. Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Sprawozdanie z realizacji zadań
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Grupa wsparcia:

SPOTKANIA GRUPA AL – ANON
SIŁA I NADZIEJA DLA RODZIN I PRZYJACIÓŁ ALKOHOLIKÓW

Spotkania odbywają się w I i III piątek każdego miesiąca o godz. 17:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)

GUPA AA „Zielawa”

Mitingi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)