Przejdź do treści

Gmina Łomazy położona jest w północnej części województwa lubelskiego. Jest jedną z dziewiętnastu jednostek samorządowych wchodzących w skład powiatu bialskiego. Sąsiaduje od wschodu z gminą Tuczna, od zachodu z gminami Drelów i Komarówka Podlaska (powiat radzyński), od północy z gminami Biała Podlaska i Piszczac, a od południa z gminami Rossosz, Wisznice i Sosnówka. Siedziba gminy leży przy drodze wojewódzkiej nr 812.

Gmina ma charakter wiejski, a jej powierzchnia wynosi 20 043 ha, czyli ok. 200 km2. Użytki rolne zajmują 14 507 ha, natomiast lesistość wynosi 24% (5 005 ha). Liczba mieszkańców wynosi 5 251, natomiast w samej miejscowości Łomazy mieszka 1750 osób (na dzień 31.12.2015r.).

Obszar gminy Łomazy leży w tzw. Zaklęsłości Łomaskiej, która jest częścią Polesia Lubelskiego. Równina ma charakter łąkowo – leśny i piaszczysty, występują również tereny bagienne i torfowiskowe. Terytorium gminy należy do dorzecza Bugu, zlewni Krzny. Największą i najdłuższą rzeką gminy jest Zielawa, jej dopływy to Lutnia, Żarnica i Grabarka.

Na terenie gminy znajduje się 19 sołectw: Bielany, Burwin, Dubów, Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga, Jusaki-Zarzeka, Kopytnik, Koszoły, Krasówka, Korczówka, Kozły, Lubenka, Łomazy I, Łomazy II, Stasiówka, Studzianka, Szymanowo, Wola Dubowska i Wólka Korczowska.

Łomazy z lotu ptaka